Ζωή Νιάρχου
Ψυχολόγος - Ψυχαναλύτρια

Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
MSc "Γνώση Αξίες & Κοινωνία" - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υπαρξιακή Ψυχ-Ανάλυση & Ψυχοθεραπεία
Ατόμων - Ομάδων - Ζεύγους - Οικογένειας

Website was made with Mobirise